Prepis nahrávok

Prepis nahrávok

V súčasnosti je rozvoj technológií mimoriadne dynamický a sľubuje  sa od neho revolúcia v našich životoch. Umelá inteligencia (AI) čoraz viac preniká do rôznych odvetví, od logistiky, obchodu, bankovníctva až po medicínu. Umožňuje vytváranie nových pracovných miest súvisiacich s jej využitím, no zároveň si od pracovníkov v jednotlivých oblastiach vyžaduje schopnosť rýchlej adaptácie a učenia sa. Ponuka našich služieb sa neustále rozširuje a dostávame požiadavky nielen na preklady, ale aj na copywriting, lokalizáciu, SEO, titulkovanie filmov alebo prepis hovoreného textu. Prepisom zaznamenávame zvuky jazyka pomocou grafických symbolov alebo fonetického pravopisu. Používa sa na prevod reči na text alebo na prepis slov do podoby, ktorá umožňuje človeku ľahko reprodukovať zvuk.

Obsah nahrávok, ktoré dostávame, je veľmi rôznorodý, od rozhovorov cez obchodné stretnutia až po súkromné záležitosti. Bez správnych nástrojov je takáto úloha časovo náročná a komplikovaná. V závislosti od efektu, ktorý chce klient dosiahnuť, a od účelu použitia materiálu môže prepis vo svojej konečnej podobe obsahovať rozlíšenie hovoriacich, naznačené časové úseky alebo opis pozadia nahrávky. Bez ohľadu na tieto usmernenia je však najdôležitejšie čo najpresnejšie reprodukovať obsah nahrávok, ktorých kvalita je často nedostatočná. Nahrávky, ktoré obdržíme, nie je vždy jednoduché spracovať z hľadiska počuteľnosti alebo citlivosti tém, ktorých sa týkajú.

Nedávno nám súkromný klient poslal 60-minútový záznam, ktorý mal pomôcť pri súdnom riešení prípadu. Aby sme znížili náklady na prepis a urýchlili doručenie,
používame programy, ktoré automaticky prepisujú text. Naši dodávatelia následne s textom pracujú, aby odstránili chyby, ktoré umelá inteligencia nezaznamenala. Program, ktorý sme doteraz používali, si však nevedel poradiť s praskaním, zmenami hlasitosti záznamu a šumom. Výsledkom bolo, že vygenerovaný text nebol použiteľný na ďalšiu korekciu prekladateľmi.

Ako sme postupovali s riešením tohto problému? Nuž, rozhodli sme sa hľadať nové nástroje, ktoré by nám umožnili zvládnuť aj tie najnáročnejšie nahrávky. Po kontrole viacerých programov sa nám podarilo vybrať jeden, ktorý v každom ohľade spĺňal naše potreby. Overili sme používanie a účinnosť nástroja zodpovedného za prepisy. Vybraný program takmer dokonale prepísal text a ihneď k nemu vložil aj označenia časových úsekov. Tento nástroj značne napomáha našim dodávateľom šetriť čas na technických úkonoch a taktiež im dovoľuje, aby plnú pozornosť venovali hlavne významu a použitiu vhodného jazykového štýlu. Výsledkom čoho, máme tú možnosť klientovi poskytnúťatraktívnejšiu cenu za kratší čas realizácie zákazky.

Ako prekladateľská agentúra neustále rozširujeme portfólio našich služieb. Rozvoj technológií si tiež vyžaduje, aby sme vždy hľadali inovatívnejšie riešenia, ktoré nám umožnia nasledovať trendy. Aj v dobe umelej inteligencie a strojových riešení kladieme veľký dôraz na individuálny prístup, konečným overovateľom kvality našej práce je vždy človek. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch, neváhajte nás kontaktovať. Pri konkrétnej požiadavke pre Vás nájdeme optimálne riešenie.