Unikátna výučbová metóda Effecto®

Vieme, že je pre vás najdôležitejšie dohovoriť sa. Na komunikácii je založená aj naša výučbová metóda Effecto®. Vďaka tomu si ľahšie a rýchlejšie osvojíte komunikáciu v reálnych situáciách vrátane gramatiky.

Vlastná výučbová metóda

Viac ako 20 rokov sme zbierali skúsenosti s jazykovou výučbou, aby sme vytvorili výučbovú metódu Effecto®, ktorá zohľadňuje to najpodstatnejšie – schopnosť dohovoriť sa.

Rozhovorenie

Pri výučbe hovoríme o bežných situáciách, ktoré rešpektujú vašu jazykovú úroveň. Vďaka tomu budete hovoriť na každej hodine lepšie.

Kontrola úrovne

Jazykovým auditom pred začiatkom kurzu a priebežným testovaním overujeme vašu jazykovú úroveň. Vďaka tomu zistíte, ako sa vám darí.

Aktívne zapojenie do výučby

Výučba je založená na reakciách a konverzácii. Vďaka tomu sa pre vás používanie jazyka stane oveľa prirodzenejším.

Inšpirácia na lepšie výsledky

Pred začiatkom kurzu zrealizujeme jazykový audit vašich znalostí. Priebežnými testmi si overíte, ako sa vám darí. Na konci kurzu si podľa záverečného jazykového auditu overíte úroveň, na akú ste sa dostali.

Ovplyvnenie náplne kurzu

Výberom konverzačných tém môžete sami ovplyvniť zloženie hodín. Lektor vyberá postupy, ktoré zodpovedajú vašim očakávaniam.

Praktické a zábavné

Precvičujte si používanie jazyka priamo v komunikačných aktivitách, ktoré vás pripravia na praktické životné situácie a pri ktorých vás učenie bude baviť.

Záruka

S výučbou pomocou našej metódy Effecto vás čakajú hodiny s jasne danou a efektívnou štruktúrou, ktorá zaručuje, že vaša snaha povedie k pokroku.

Výučba je založená na reakciách a konverzácii. Vďaka tomu sa pre vás používanie jazyka stane oveľa prirodzenejším.

Pred začiatkom kurzu zrealizujeme jazykový audit vašich znalostí. Priebežnými testmi si overíte, ako sa vám darí. Na konci kurzu si podľa záverečného jazykového auditu overíte úroveň, na akú ste sa dostali.

Výberom konverzačných tém môžete sami ovplyvniť zloženie hodín. Lektor vyberá postupy, ktoré zodpovedajú vašim očakávaniam.

Precvičujte si používanie jazyka priamo v komunikačných aktivitách, ktoré vás pripravia na praktické životné situácie a pri ktorých vás učenie bude baviť.

S výučbou pomocou našej metódy Effecto vás čakajú hodiny s jasne danou a efektívnou štruktúrou, ktorá zaručuje, že vaša snaha povedie k pokroku.

Chcete sa zlepšiť v cudzom jazyku?

Pozrite sa na ponuku kurzov a vyberte si ten pravý.