LETO S NAMI

V letných mesiacoch k nám zavítala nová posila, stážistka Lívia, ktorá na našej košickej pobočke absolvovala odbornú prax. Dokopy u nás strávila 12 týždňov, počas ktorých v rámci vysokoškolskej praxe spoznávala chod našej spoločnosti.

Na prekladoch si skutočne dávame záležať a promptne reagujeme na požiadavky našich klientov. Spoločnosť Skrivanek poskytuje jazykové služby nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Lívia mala počas stáže možnosť postupne spoznávať rôzne oddelenia agentúry, podieľať sa na marketingovej tvorbe a oboznámiť sa s požiadavkami našich klientov. Naskytla sa jej teda príležitosť zistiť, ako to chodí v prekladateľskom odvetví.

“Veľká vďaka patrí spoločnosti SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o., ktorá mi umožnila spestriť moje doterajšie poznatky z prekladateľského sektoru. Okrem vedomostí som tu našla aj úžasný kolektív. Poznatky, ktoré som tu získala sú pre mňa nesmierne hodnotné. Spoločnosť zastupuje dôležitý post na trhu, na ktorom pôsobí už vyše 20 rokov, a preto sú garanciou kvality širokej škály služieb, ktoré poskytuje.”

– Lívia, stážistka

Kolektív spoločnosti SKRIVANEK SLOVENSKO,s.r.o. na pobočke v Košiciach.