Dodávatelia

Kultúra Skrivanka

Osobný rast


		
Stabilné zázemiePríjemné prostredie


		Lokálni dodávatelia

Nespornou výhodou, ktorú prinášajú naše pobočky v zahraničí, je možnosť využívať v danej krajine lokálnych dodávateľov – teda rodených hovoriacich. V súčasnosti spolupracujeme s viac ako 3000 externými dodávateľmi z celého sveta. Sú medzi nimi výborní filológovia aj profesionáli aktívne pôsobiaci v mnohých rozličných odboroch.

Výber dodávateľov

Výberu prekladateľov venujeme mimoriadnu pozornosť. Pravidelnou spätnou väzbou, ktorú im poskytujeme formou jazykových a terminologických korektúr, neustále zvyšujeme úroveň svojich prekladov.

Informácie pre dodávateľov

Pre prekladateľov, korektorov a tlmočníkov

Hľadáte pravidelný prísun práce a chcete spolupracovať s poprednou prekladateľskou agentúrou v strednej a vo východnej Európe? Stále hľadáme prekladateľov, korektorov a tlmočníkov rôznych jazykových kombinácií.

Pre lektorov

Skúste to s nami! Hľadáme vhodných kandidátov na miesto lektora anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka. Obrátiť sa môžete na jazykovú školu v ktorejkoľvek našej pobočke.