Súdne overené preklady

Potrebujete preklad, ktorý obstojí na súde alebo v inej štátnej inštitúcii, s pečiatkou tlmočníka akreditovaného súdom/súdneho tlmočníka?

Súdne overené preklady

Preložíme vám diplomy a vysvedčenia, úradné dokumenty, plné moci, lekárske správy a ďalšie dokumenty. Zhodu prekladu s pôvodným textom potvrdzuje priložená doložka s pečiatkou súdneho prekladateľa. Preklady s pečiatkou sú dôležité pre súd alebo iné štátne inštitúcie.

  • 100 % zhoda s pôvodným textom a pečiatka súdneho tlmočníka pre štátne inštitúcie a súdy
  • Správna terminológia s ohľadom na účel prekladu
  • Spolupracujeme so súdnymi prekladateľmi, ktorí sú vymenovaní v súlade so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch č. 382/2004 Z. z. príslušným krajským súdom alebo Ministerstvom spravodlivosti SR.

Typy textov

  • Preklady diplomov a vysvedčení
  • Preklady úradných dokumentov
  • Preklady sobášneho listu, úmrtného listu, rodného listu
  • Preklady výpisu z registra trestov
  • Preklady plnej moci
  • Preklady lekárskej správy
  • Preklady audítorských správ a certifikátov

Často sa pýtate

Akýkoľvek. Nezáleží na formáte, ktorý nám pošlete, poradíme si s inx, indd, PDF, preložíme vám webovú stránku a mnoho ďalších.

Cenu s presnosťou na jedno slovo sa dozviete vopred. Jednoducho zašlite objednávku a my vám povieme, koľko by preklad stál.

Presne v termíne, ktorý si vopred dohodneme.

Cenu s presnosťou na slovo budete vedieť vopred

Dôveryhodnosť, rýchlosť a kvalita služieb