Skřivánek opět půlmiliardový

Skřivánek opět půlmiliardový

 druhé největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě dále vykázala více než 118 milionů přeložených slov ve 440 jazykových kombinacích, přes 8 500 odtlumočených hodin v 50 jazykových kombinacích a 190 tisíc odučených hodin ve dvou desítkách cizích jazyků. To jsou hlavní statistiky společnosti Skřivánek za rok 2016.  

Jazyková agentura Skřivánek zaznamenala za uplynulý rok celkový obrat více než 516 milionů Kč. Jen v Česku utržila přes 270 milionů Kč. Toto číslo se oproti předchozímu roku prakticky nezměnilo, nicméně největší jazykové agentuře u nás se povedlo zvýšit zisk oproti loňsku téměř o 11 milionů.  

“Minulý rok lze určitě označit za úspěšný. Získali jsme významné kontrakty například pro projekty a instituce v rámci Evropské unie či OSN a posílili tak pozici na mezinárodním poli,” říká k číslům ředitelka jazykové agentury Skřivánek Bronislava Chudobová. Skřivánek poskytuje komplexní jazykové služby nejen velkým nadnárodním společnostem, ale i vládním nebo neziskovým organizacím, v neposlední řadě také lokálním obchodním firmám a jednotlivcům z řad široké veřejnosti.  

Prim drží angličtina, posiluje čínština a arabština 

“Nejčastěji poptávanými jazyky v oblasti překladů a tlumočení jsou i nadále angličtina a němčina v kombinaci s češtinou. Vedle nich se vyskytují běžné evropské jazyky, jako polština, francouzština, maďarština, slovenština a v neposlední řadě ruština,” říká Bronislava Chudobová. “Častější výskyt zaznamenáváme u poptávek překladů do čínštiny a arabštiny, což souvisí s aktuálním politickým a ekonomickým děním,” dále doplňuje Chudobová.  

Nejvíce překladů dle profesních oborů tvořily právní dokumenty, dále z oblasti techniky a na pomyslném třetím místě se umístil obor informační technologie. “Nejvyšší potenciál v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb vidíme nadále především v oblasti IT, dále strojírenského, automobilového a farmaceutického průmyslu,” nastiňuje budoucí vývoj Bronislava Chudobová.  

Skřivánek v zahraničí 

Podle nejnovější studie „The Language Service Market 2016“ nezávislé výzkumné organizace Common Sense Advisory roste trh jazykových služeb v roce 2015 meziročně o 6,46 %, odhad tržeb je přibližně 49,8 miliard USD do roku 2019. Jazyková agentura Skřivánek se podle této studie opět nominoval mezi 100 největších jazykových agentur světa. Z pohledu tržeb patří společnosti 41. místo celosvětově a 2. místo pro oblast východní Evropy.  

Nejúspěšnějším trhem je pro Skřivánka, co se obratu týče, aktuálně Polsko následované Lotyšskem a Slovenskem. “Polsko pro nás představuje velmi zajímavý trh, kde v rámci zahraničí vykazujeme velmi dobré výsledky v řádu milionů eur. Potenciál ovšem do budoucna vidíme i v Bulharsku, kde jsme meziročně posílili o téměř 60 %,” uzavírá ředitelka jazykové agentury Skřivánek.