Zavádění CAT novinek

Zavádění CAT novinek

Pohled na novinky se zásadně mění s tím, jak daný nástroj používáte: práce s CAT nástroji se liší z pohledu koordinátora jazykových služeb, překladatele, korektora, ale i z hlediska užívání CAT nástroje pro závěrečnou interní kontrolu.
Ve své práci CAT specialisty potkávám několik typizovaných výzev, které mají podobný průběh a dají se popsat několikabodovou osnovou: krok průzkumu nových možností, čas puzzle, myšlenková mapa variant nasazení, určení nejméně kolizní cesty a mantinelů a závěr je hack stávajících dovedností a nákaza uživatelů novým postupem.

Nejsnazší práce je s překladateli, CAT nástroje jim spíše pomáhají, a tak jde jen o to, jak k nim informace o nových možnostech dostat. Tato skupina má i snadno definovatelné potřeby.

Naopak nejtěžší v procesu zpracování překladu je skupina koordinátorů jazykových služeb, kteří zajišťují hladký průběh celého zpracování překladu. Musí znát práci v CAT prostředí z pohledu všech skupin uživatelů. Nemusí být rychlým uživatelem, ale přehled o práci musí mít do té míry, aby zvládli předvídat celý proces, a to i v případě zpracování výjimečnějších formátů k překladu.

Srovnejme informace z Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C5%99iv%C3%A1nek_(firma).

Jedná se o skupiny 8000 externích a 300 interních kolegů (v patnácti zemích světa), kteří mohou potřebovat CAT nástroj pro svou práci. Naštěstí ne všichni. 🙂
Jinými slovy, najít cesty pro nasazení novinek v tak obrovské skupině uživatelů je vždy výzvou.

Práce s novinkami začíná v naší malé republice, kde máme obecně všichni podobný, tedy spíše laxní, přístup k novinkám. Díky tomu je potřeba nejen IT část naší práce CAT specialistů…

Josef Marey, CAT Specialist